2. Modul edukacije Menadžment volontera - UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
1233
post-template-default,single,single-post,postid-1233,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

2. Modul edukacije Menadžment volontera

2. Modul edukacije Menadžment volontera

U petak 20.10.2017. završen je 2. modul x 3 dana edukacije Menadžment volontera – osposobljavanje volonterskih koordinatora SUZAH-ovih udruga članica u sklopu projekta “Kapacitiraj, organiziraj, volontiraj”. Nositelj projekta je udruga za autizam Pogled u sklopu Europskog socijalnog fonda a partner u projektu i organizator ove aktivnosti u Zagrebu je Savez udruga za autizam Hrvatske. Izvoditeljica/edukatorica bila je Margareta Mihalic iz Volonterskog ureda Međimurja. Ponosni smo na sve sudionike, izvoditelje i domaćine (Tena, Nikola) i nadamo se da će koordinatori volontera imati priliku u skorom vremenu primijeniti stečeno znanje. Početkom sljedeće godine nastavljamo sa daljnjim planiranim aktivnostima u članicama SUZAH a u međuvremenu s 2. partnerskom organizacijom Centar za socijalnu skrb Čakovec, nastavljamo s edukacijom za menadžment volontera ali i sa izobrazbom za prepoznavanje osnovnih pokazatelja/indikatora poremećaja iz spektra autizma.