UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED | Razvoj stručnih znanja i vještina – Socijalne priče
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
1621
post-template-default,single,single-post,postid-1621,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Razvoj stručnih znanja i vještina – Socijalne priče

Razvoj stručnih znanja i vještina – Socijalne priče

Naša radna terapeutkinja Romana sudjelovala je na jednodnevnim radionicama u organizaciji Centra iLab iz Zagreba.

Dana 18.10. na radionici pod nazivom “Socijalne priče” moglo se je steći znanje o socijalnim pričama, njihovoj izradi i upotrebi odnosno upoznati se s upotrebom socijalnih priča u učenju poželjnih oblika ponašanja te na koji način ponašanje utječe na sposobnost učenja.

Dana 25.10. kroz radionicu pod nazivom “Adaptivne knjige” upoznalo se s mogućnostima upotrebe vizualnog materijala pri usvajanju obrazovnog sadržaja.

Više na poveznici