UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED | Konferencija Civilno društvo 2030.:HR-EU_Euro-Mediteran, Šibenik 23.-25.10.2019.
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
1630
post-template-default,single,single-post,postid-1630,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Konferencija Civilno društvo 2030.:HR-EU_Euro-Mediteran, Šibenik 23.-25.10.2019.

Konferencija Civilno društvo 2030.:HR-EU_Euro-Mediteran, Šibenik 23.-25.10.2019.

Udruga Pogled je kao korisnik Institucionalne podrške od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva sudjelovala na Konferenciji Civilno društvo 2030. Konferencija u organizaciji Nacionalne zaklade imala je cilj postaviti osnovu za daljnji razvoj civilnoga društva u novom desetljeću – do 2030. godine kako u Republici Hrvatskoj tako i kroz suradnju sa zemljama Europske unije. Predstavljeni su budući pravci razvoja civilnog društva, mogućnosti ESI fondova u novom razdoblju i potencijali europskih programa mobilnosti. Održana je rasprava te savjetovanje o strateškom okviru za daljnji razvoj civilnoga društva u RH te oblicima podrške civiklnom društvu u idućem desetljeću.

  Više na poveznici