Edukacija "AUTIZAM I ŠKOLA" - UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
1227
post-template-default,single,single-post,postid-1227,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Edukacija “AUTIZAM I ŠKOLA”

Edukacija “AUTIZAM I ŠKOLA”

“Autizam i škola” – tema je edukacije koju je danas održala naša vanjska str. suradnica Nataša Dolović, prof. edu-reh iz privatne prakse “Angerona”. Roditelji iz udruge već su davno ukazali na potrebu ovakve vrste edukacije a i u školama postoji sve veći interes, pa razvidno tome udruga Pogled svake godine organizira edukacije za učitelje,pomoćnike u nastavi i str. suradnike škola s ciljem brže, bolje i kvalitetnije inkluzije djece s teškoćama u razvoju u obrazovni sustav. Nadamo se da smo i ovom današnjom barem djelomično pridonijeli zadanom cilju. Hvala svima na dolasku…..