Konferencija Civilno društvo 2030.:HR-EU_Euro-Mediteran, Šibenik 23.-25.10.2019. - UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
1630
post-template-default,single,single-post,postid-1630,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Konferencija Civilno društvo 2030.:HR-EU_Euro-Mediteran, Šibenik 23.-25.10.2019.

Konferencija Civilno društvo 2030.:HR-EU_Euro-Mediteran, Šibenik 23.-25.10.2019.

Udruga Pogled je kao korisnik Institucionalne podrške od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva sudjelovala na Konferenciji Civilno društvo 2030. Konferencija u organizaciji Nacionalne zaklade imala je cilj postaviti osnovu za daljnji razvoj civilnoga društva u novom desetljeću – do 2030. godine kako u Republici Hrvatskoj tako i kroz suradnju sa zemljama Europske unije. Predstavljeni su budući pravci razvoja civilnog društva, mogućnosti ESI fondova u novom razdoblju i potencijali europskih programa mobilnosti. Održana je rasprava te savjetovanje o strateškom okviru za daljnji razvoj civilnoga društva u RH te oblicima podrške civiklnom društvu u idućem desetljeću.

  Više na poveznici