NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO, ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA - U UDRUZI ZA AUTIZAM POGLED - UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
746
post-template-default,single,single-post,postid-746,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO, ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA – U UDRUZI ZA AUTIZAM POGLED

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO, ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA – U UDRUZI ZA AUTIZAM POGLED

ZADACI I ODGOVORNOSTI:
• zastupa i predstavlja udrugu u javnosti
• nadzire i vrednuje rad programskih i projektnih voditelja
• prati poštivanje politika procedura, Statuta i drugih akata
• koordinira pripremu i prati provedbu strateškog i svih operativnih i financijskih planova
• identificira i predlaže nove organizacijske modele i poslovne procese radi unapređenja poslova
• prikuplja sredstva za rad udruge od donatora i

sponzora
• razvija nove usluge sudjeluje na svim pripremnim radnjama potrebnim za održavanje sjednice Skupštine, podnosi godišnje planove i izvješća skupštini na usvajanje
• uspostavlja i održava efektivnu internu i eksternu komunikaciju
• skrbi o izbjegavanju i razrješavanju sukoba interesa
• saziva i vodi mjesečne, kvartalne i godišnje sastanke Izvršnog odbora
• prati promjene i sudjeluje u kreiranju javnih politika i strategija angažmanom u razvojnim radnim tijelima
• komunicira s donatorima i drugim dionicima
• promovira projekte i djelatnosti udruge medijskim istupima, sudjelovanjem na konferencijama i sl.
• čuva profesionalne tajne.
• redovita komunikacija sa suradnicima, UO i IO

UVJETI:
• VŠS ili minimalno 3 godine iskustva na organizacijskim/upravljačkim funkcijama (projekt, program, odjel)
• praktično iskustvo u upravljanju i vođenju timova
• izražene analitičke vještine, kritičko i kreativno razmišljanje
• napredno korištenje računala (oblikovanje teksta, tablične kalkulacije, prezentacije, društvene mreže)
• engleski jezik minimalno B2 razina

• aktivno korištenje osobnog vozila
• napredna računalna pismenost – tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati,

PREDNOSTI:
• iskustvo u korištenju sredstava iz fondova
• iskustvo u radu sa skupinama u nepovoljnom položaju
• senzibiliziranost za djecu s teškoćama u razvoju
• poznavanje problematike autizma
• osoba s liderskim i motivacijskim sposobnostima
• poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira za OCD
• smisao za timski rad
• razumijevanje za potrebe i probleme obitelji djece s poremećajem iz spektra autizma
• sposobnost i spremnost stavljanja potreba obitelji i djece ispred osobnih
• osviještenost, otvorenost, empatija su poželjne vrline

OSTALE INFORMACIJE:
• planirani početak rada: 15. rujna 2018.
• geografsko područje rada: Međimurska županija
• ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na neodređeno, od toga 3 mjeseca probni rad.
• početna – temeljna zagarantirana plaća u ukupnom izn

osu (neto = 7.500,00kn ) s mogućnošću povećanja
( dodatni poslovi, npr. vođenje jednog ili više projekta )

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• motivacijsko pismo
Rok za podnošenje prijave je 05. rujna 2018. do 12 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju emailom na : udrugapogled@gmail.com
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni emailom a nekoliko kandidata i pozvani na intervju najkasnije 5 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj. Završni rezultati natječaja i zapošljavanje između 15.09. i 20.09.2018.
Dokumentacija se ne vraća!

Dalibor Kuhta – predsjednik IO

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx…