Razvoj stručnih znanja i vještina - Socijalne priče - UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
1621
post-template-default,single,single-post,postid-1621,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Razvoj stručnih znanja i vještina – Socijalne priče

Razvoj stručnih znanja i vještina – Socijalne priče

Naša radna terapeutkinja Romana sudjelovala je na jednodnevnim radionicama u organizaciji Centra iLab iz Zagreba.

Dana 18.10. na radionici pod nazivom “Socijalne priče” moglo se je steći znanje o socijalnim pričama, njihovoj izradi i upotrebi odnosno upoznati se s upotrebom socijalnih priča u učenju poželjnih oblika ponašanja te na koji način ponašanje utječe na sposobnost učenja.

Dana 25.10. kroz radionicu pod nazivom “Adaptivne knjige” upoznalo se s mogućnostima upotrebe vizualnog materijala pri usvajanju obrazovnog sadržaja.

Više na poveznici