UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED | SOCIJALIZACIJSKI I SPORTSKO-REKREATIVNI PROGRAM
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
208
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-208,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

SOCIJALIZACIJSKI I SPORTSKO-REKREATIVNI PROGRAM

Sve aktivnosti i vježbe djeca izvode uz pomoć pomagača – volontera
Senzomotoričke vježbe

 

 

Motoričke vježbe s senzoričkim pomagalima koja djeci omogućuju lakše provođenje vježbi,bolju stimulaciju i koncentraciju.Vježbe su upotpunjene socijalnim igrama u svrhu boljeg pamćenja i senzibiliziranosti prema drugoj djeci. Provode se u se u maloj baletnoj dvorani u NGC Aton – Nedelišće i to kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Mala škola plivanja

 

Pokazuje uspješne rezultate u psiho-fizičkom razvoju djece,te stvara sigurnost i osjećaj uspjeha.

Vježbe su namjenjene djeci sve dobi,uključujući  plivače i neplivače.

Provodi se kontinuirano kroz cijelu školsku

godinu na gradskim bazenima “Marija Ružić” u Čakovcu.

Gimnastička grupa

 

Grupe koje uključuju djecu iznad 7.godina i predškolce koji su više od dvije godine bili uključeni u senzomotoričke grupe. Provodi se kontinuirano kroz cijelu školsku godinu u velikoj gimnastičkoj dvorani u NGC Aton-Nedelišće. Provodi se kontinuirano kroz cijelu školsku godinu u velikoj gimnastičkoj dvorani u NGC Aton-Nedelišće.

Likovne i kreativne radionice

 

Radionice su namjenjene djeci svih dobi i prilagođene njihovim mogućnostima. Provode se kontinuirano kroz cijelu školsku godinu i praznike u prostorima Udruge.