SOCIJALIZACIJSKI I SPORTSKO-REKREATIVNI PROGRAM - UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED
Udruga za autizam “POGLED” iz Nedelišća djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske, od lipnja 2009. godine. Trenutno ima 145 nominalnih članova od kojih su 142 djeca, te još 3 odraslih osoba s autizmom. Osim nominalnih članova udruga ima i redovne članove (roditelji djece s autizmom), članove prijatelje, članove stručne suradnike kao i 4 pravne osobe. Autizam je biološki poremećaj (stanje) mozga, koji se najviše očituje nedostatkom komunikacije, govora i socijalizacije. Djeca i osobe s autizmom imaju velikih teškoća u primanju informacija i interpretiranju istih. Poremećaj može varirati od veoma teškog (usljed kojeg djeca i osobe ne mogu samostalno obavljati ni najosnovnije radnje poput uzimanja hrane ili obavljanja nužde, do blagog poremećaja u senzoričkoj integraciji kod kojeg su djeca i osobe visoko funkcionalni i sposobni su za školovanje u redovnim školama, uz pomoć asistenata i mogu dostići visok stupanj samostalnosti u životu). Česta je pojava višestrukih poremećaja tako da osim autizma mogu imati i epilepsiju, kompulzivno opsesivni poremećaj, cerebralnu paralizu ili drugo. Odlični rezultati u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma postižu se kad se djeca uključuju u rehabilitacijske postupke u njihovoj najranijoj dobi.
Udruga za autizam Pogled
208
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-208,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

SOCIJALIZACIJSKI I SPORTSKO-REKREATIVNI PROGRAM

Sve aktivnosti i vježbe djeca izvode uz pomoć pomagača – volontera
Senzomotoričke vježbe

 

 

Motoričke vježbe s senzoričkim pomagalima koja djeci omogućuju lakše provođenje vježbi,bolju stimulaciju i koncentraciju.Vježbe su upotpunjene socijalnim igrama u svrhu boljeg pamćenja i senzibiliziranosti prema drugoj djeci. Provode se u se u maloj baletnoj dvorani u NGC Aton – Nedelišće i to kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Mala škola plivanja

 

Pokazuje uspješne rezultate u psiho-fizičkom razvoju djece,te stvara sigurnost i osjećaj uspjeha.

Vježbe su namjenjene djeci sve dobi,uključujući  plivače i neplivače.

Provodi se kontinuirano kroz cijelu školsku

godinu na gradskim bazenima “Marija Ružić” u Čakovcu.

Gimnastička grupa

 

Grupe koje uključuju djecu iznad 7.godina i predškolce koji su više od dvije godine bili uključeni u senzomotoričke grupe. Provodi se kontinuirano kroz cijelu školsku godinu u velikoj gimnastičkoj dvorani u NGC Aton-Nedelišće. Provodi se kontinuirano kroz cijelu školsku godinu u velikoj gimnastičkoj dvorani u NGC Aton-Nedelišće.

Likovne i kreativne radionice

 

Radionice su namjenjene djeci svih dobi i prilagođene njihovim mogućnostima. Provode se kontinuirano kroz cijelu školsku godinu i praznike u prostorima Udruge.